Kontakt

Myjsmeenergie, s.r.o.

Vranovská 45/1, Zábrdovice, 614 00 Brno

IČ: 09535861

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 119470

Kancelář

Vídeňská 119, 619 00 Brno (Vienna Point)

 POUČENÍ O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Zákazník se může obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon“) oprávněn rozhodovat spory o uzavření smlouvy, spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce.

Energetický regulační úřad též vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v oblasti podnikání v plynárenství a elektroenergetice. Je-li zákazník spotřebitelem, má dle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení sporu je i v případě spotřebitelských sporů Energetický regulační úřad.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.eru.cz

Chci nezávaznou nabídku

Mám zájem o